Bài tập toán học cao cấp tập 2

Sku: S-43

In Stock

Tài liệu này bao gồm tổng hợp các bài tập trong môn toán cao cấp được dạy trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Tập 2 của cuốn sách này giới thiệu tới bạn đọc các bài tập về: Phép tính vi phân các hàm.