Bài tập đại số tuyến tính

Sku: S-47

In Stock

Bài tập Đại số Tuyến Tính gồm lý thuyết và bài tập (có hướng dẫn giải) các nội dung chính về định thức-ma trận, không gian vecto-ánh xạ tuyến tính-hệ phương trình tuyến tính, dạng toàn phương…Tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường ĐH-CĐ