Bộ đề thi tuyển sinh đại học cao đẳng môn tiếng anh

Sku: S-68

In Stock

Cuốn Phân Loại Và Hướng Dẫn Giải Đề Thi ĐHCĐ Môn Tiếng Anh chủ yếu giới thiệu một số dạng đề thi Đại học – Cao đẳng của môn Tiếng Anh trên cơ sở phân tích và phân loại các đề thi từ năm 2002 đến năm 2009.